AMSTERDAM - Een 41-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 jaar en 6 maanden voor doodslag, poging doodslag en een reeks diefstallen in Amsterdam. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. De rechtbank legde in mei 2018 20 jaar gevangenisstraf op. In hoger beroep was 25 jaar gevangenisstraf geëist.


De verdachte maakte zich in maart 2016 schuldig aan doodslag. Op klaarlichte dag heeft hij een man in diens eigen fietsenwinkel onverhoeds met veel messteken om het leven gebracht en daarbij de portemonnee van het slachtoffer gestolen.

Daarnaast had de verdachte zich enkele maanden eerder schuldig gemaakt aan poging doodslag, door een bekende in diens eigen woning met een hamer op zijn hoofd te slaan. Dit had ernstig letsel tot gevolg.
Ook heeft het hof hem schuldig bevonden aan een aantal diefstallen in appartementencomplexen van onder meer onderdelen van brandkranen en een bliksemafleider, waardoor levensbedreigende risico’s ontstonden.

Langdurige celstraf en schadevergoedingen
Het hof is van oordeel dat vanwege de aard, ernst en hoeveelheid strafbare feiten een gevangenisstraf van zeer lange duur moet worden opgelegd: in beginsel een gevangenisstraf voor de duur van 22 jaar. Omdat de zaak niet binnen een redelijke termijn is afgerond legt het hof 6 maanden gevangenisstraf minder op.

De verdachte moet ook schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 83.000 euro, aan de nabestaanden van het overleden slachtoffer en aan het slachtoffer van de poging doodslag.