AMSTERDAM - Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een 52-jarige man in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor doodslag in januari 2002 op de toen 38-jarige Patrick van Dillenburg en het wegmaken van zijn stoffelijk overschot.

Inzet undercoveragenten
De man werd aangehouden na het inzetten van undercoveragenten in een Werken Onder Dekmantel (WOD)-traject in de periode 2017 tot februari 2019. De undercoveragenten legden en onderhielden in deze periode contact met de nu veroordeelde man. Hij vertelde aan de undercoveragenten over zijn betrokkenheid bij de dood van Van Dillenburg. Details van zijn verklaringen bleken juist op grond van feiten en omstandigheden die in het dossier zijn vermeld. Daarnaast was ook sprake van steunbewijs.

De man bracht het slachtoffer om het leven door hem door het hoofd te schieten en vervolgens zijn hoofd in te slaan. Hij maakte het lichaam daarna samen met een ander weg door deze eerst te begraven, later op te graven en het in een shredder te versplinteren, waarna de resten over een bollenveld zijn uitgestrooid.

Eerder grootschalig politieonderzoek, dat startte na de vermissing van het slachtoffer in januari 2002, leidde niet tot de oplossing van de zaak.

WOD-traject is rechtmatig ingezet
De rechtbank sprak ruim een jaar geleden de man nog vrij. De rechtbank oordeelde dat de verslaglegging van het WOD-traject op onderdelen niet volledig was waardoor niet beoordeeld kon worden of de verdachte was beperkt in zijn verklaringsvrijheid. Het Openbaar Ministerie (OM) stelde tegen deze vrijspraak hoger beroep in.

Het hof oordeelde dat voldoende zicht is gekregen op de uitvoering van het WOD-traject door de opgemaakte processen-verbaal en de opnames van de belastende gesprekken. Opnemen van het hele WOD-traject is geen vereiste.

Straf
De opgelegde straf – 16 jaar – is lager dan de eis van het OM van 18 jaar gevangenisstraf. Het hof acht anders dan het OM niet bewezen dat sprake is van moord. Een tweede man die ook was aangemerkt als verdachte is inmiddels een natuurlijke dood gestorven.