AMSTERDAM - Vermoedelijk crimineel netwerk opgerold in onderzoek naar thuiszorgfraude.

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) heeft op 22 juni 2021 en 29 juni 2021 tien woningen en bedrijfspanden in Utrecht, Amsterdam, Almere, Os en Rotterdam doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op contante geldbedragen en een aantal auto’s. Ook is in een van de woningen een wapen aangetroffen. Van verschillende zorgbedrijven zijn de administratie en meerdere computers meegenomen voor nader onderzoek. In totaal zijn zes personen aangehouden.

Het onderzoek richt zich op ten minste twee zorgbedrijven. Het vermoeden is dat zij onderdeel uitmaken van een crimineel netwerk waarmee grootschalige fraude met zorggelden in de thuiszorg is gepleegd. De aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij deze fraude. Bij de doorzoekingen en aanhoudingen heeft de Inspectie SZW samengewerkt met de andere bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ILT en NVWA), de politie en de Koninklijke Marechaussee. Het onderzoek wordt verricht door de recherche zorg van de Inspectie SZW in opdracht van het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie.

Aangifte zorgverzekeraars
De aanleiding van het onderzoek was de aangifte van een tweetal zorgverzekeraars. Zij hebben aangifte gedaan van fraude met zorggelden voor – bij elkaar opgeteld – een bedrag van meer dan 10 miljoen euro. Een van de in deze aangiftes genoemde zorgbedrijven was inmiddels failliet, maar uit onderzoek kwam naar voren dat de betrokkenen in een andere stad inmiddels een nieuw zorgbedrijf onder een andere naam hadden opgericht. Het doel van dit nieuwe zorgbedrijf was wederom gericht op het plegen van zorgfraude.

Valse declaraties en indicaties
Het vermoeden is dat de verdachten hebben gefraudeerd met declaraties in de thuiszorg, waarbij niet geleverde zorg wel bij de zorgverzekeraars is gedeclareerd. De verdenking is dat daarbij ook gebruik is gemaakt van valse indicaties, zodat extra hoge zorgbudgetten beschikbaar kwamen.

Voorarrest verdachten
Op 6 en 13 juli heeft de raadkamer van de rechtbank beslist dat 4 van de 6 aangehouden verdachten voor 30 dagen gevangen worden gehouden. Dit betekent dat er volgens de rechter voldoende ernstige bezwaren bestaan om de verdachten vooralsnog niet op vrije voeten te stellen. In de tussentijd wordt het onderzoek naar de zorgfraude door de Inspectie SZW voortgezet.

Fraude met zorggelden ondermijnt de verzorgingsstaat
Het publieke geld dat vanuit de overheid voor de zorg beschikbaar wordt gesteld, moet ook aan zorg worden besteed. Als dit niet gebeurt, maar in de zakken van criminelen belandt, zorgt dit ervoor dat het vertrouwen in het zorgstelsel wordt aangetast en de bekostiging ervan in het gedrang komt. Het gevolg hiervan is dat patiënten en cliënten geen of minder zorg krijgen dan zij nodig hebben. De bestrijding van zorgfraude is daarom één van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie.